סדרה

הסכסוך הישראלי-פלסטיני-תמונת מצב 19-20
הסכסוך הישראלי-פלסטיני-תמונת מצב 19-20
פרופ' עוזי רבי
זמין במחירים הבאים
רגיל ‪₪‬ 596.00 ‪₪‬ 596.00
אזרח ותיק ‪₪‬ 457.00 ‪₪‬ 457.00
הסכסוך הישראלי-פלסטיני – תמונת מצב:
פרופ' עוזי רבי
שישי בשעה 09:00
 7 מפגשים
 סדרת ההרצאות שלפנינו תכנס לעובי הקורה של הסכסוך ותעסוק מעבר להביטים הפוליטיים והמדיניים גם הדתיים והתרבותיים של הסכסוך. כך יוצג הסכסוך בסדרת הרצאות זו כסכסוך רב ממדי שרק אחיזה בזויות הראיה השונות לגביו תוכל להציג בידי המתעניין את עומקו.
15.11.19 "העם שלי" מול "המדינה שלי" – לבטי הזהות של פלסטינים בישראל: במבוך הזהויות שלהם הנעים כמטוטלת בין אזרחותם ולאומיותם ומבטאים, באופנים שונים את המלכוד במגמות שילוב או אי-שילוב בחברה הישראלית.
13.12.19 עזה – ממלכת החמאס: הרצאה זו תתמקד באזור רצועת עזה ובעזה עצמה, הן ברטרוספקט היסטורי והן במונחים אקטואליים. ההרצאה תיתן דגש מיוחד לאופן שבו נכלאה עזה, על מיליוני תושביה, במלקחיים לוחצות של דינמיקת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מחד, ושל מנהיגות חמאס צינית ואכזרית מאידך.
17.1.20  חצי האי-סיני – "המערב הפרוע" של המזרח התיכון: הרצאה זו תידון באחד מאזורי ההפקר של המזרח התיכון, בו נתקבצו פעילים של ארגוני הג'האד העולמי ופעילי דאע"ש. נתמקד בתוואי ההיכר של חצי האי, באפיוניו הסוציו-דמוגרפיים ונציע דרכים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני מצרים וישראל .
14.2.20 ישראל ומדינות ערב – יחסים משתנים: זה מכבר שינו חלק ממדינות ערב את יחסן וטעמן לשאלת ישראל. במרבית המקרים הייתה זו תולדה של מציאויות גיאופוליטיות משתנות במזרח התיכון. העליונות האיראנית שימשה מקור לחרדה לחלק ממדינות אלה ועל סמך ההבנה כי "אויבו של אויבי יכול להיות ידידי" נולדה מערכת של שיתוף פעולה בין ישראל לחלק משכנותיה הערביות. הרצאה זו תתמקד בטיבו של שיתוף פעולה זה ותנסה להעריך את משקלו במזרח תיכון משתנה.
27.3.20 חברה ומדינה בישראל – שידוד מערכות: המזרח התיכון המשתנה מסביבה של ישראל מייצר תמריצים ואילוצים להגדרה עדכנית יותר בכל האמור לרצף שבין דת, חברה ומדינה בישראל. לאחר חגיגות השבעים תטיב ישראל לעשות באם תחשב מחדש את מסלולי התפתחותה ואת מסגרות חייה. בכך תידון הרצאה זו.
24.4.20 יהודים יוצאי ארצות ערב – השבר: נעסוק בחשיפתם של מכמני היסטוריה ותרבות של יהודים יוצאי ארצות ערב. חשיפתו של הנרטיב האחר ולימודו המדעי והשיטתי, הינם חשובים עד מאוד באיחוי קווי-השבר ויצירתו של אתוס ישראלי מאוזן.
22.5.20 אנטישמיות מודרנית – על הכחשה ופורמליסטיקה משפטית: במאה ה- 21 הופכים אתגריה של ישראל למורכבים מבעבר. אחד מהם כרוך בהופעתה של האנטישמיות המודרנית הפושה בחלקים של אירופה והעולם כולו ונשענת על ארגומנטים לגליסטיים-משפטיים המבקשים לעצב מחדש את הזיכרון ההיסטורי האנושי. נדבר על התופעה, בהיבטים השונים, ובדרכים השונות להתמודדות עמה.
סל קניות

ערוך