מידע נוסף
תיקון - תיאטרון הקאמרי
תיקון - תיאטרון הקאמרי


מחזה ישראלי חדש!
מאת: רמי דנון ואמנון לוי
בימוי: רמי דנון
"תיקון" הוא מחזה על זהות. סיפורו של בחור חרדי ממוצא מזרחישגדל בעולם הישראלי הליטאי, מצליח בו מאוד, וברגע של משבר הוא מחפש את זהותו. כלימיו התאמץ לסגל לעצמו זהות ליטאית, לרכוש את אמון רבניו. כשהצליח בכך, מינו אותוהרבנים לעמוד בראש ישיבה מזרחית שכפופה לזרם הליטאי. הוא גאה בתפקידו, אבל אז הואמתבקש על ידי הרבנים לשלוח את תלמידיו לצבא, כדי למלא בגופם את מכסת החרדיםשצריכים לשרת בצה"ל. כשהוא מתחיל לשאול שאלות, למה דווקא התלמידים המזרחייםנשלחים לצבא בעוד שחבריהם הליטאים נשארים בתוך הישיבה, נקלעים חייו למשבר עמוק.הוא מבין שהוא לא יודע מי הוא, למי הוא נאמן, במי הוא בוגד, ולמי בסופו של חשבוןהוא שייך.
צילום: באדיבות תיאטרון הקאמרי

סל קניות

ערוך