העשרה

ענת זפרני - אישיות האדם

תיאוריות שונות ניסו לתת הסברים לשוני ולהבדלים הבינאישיים, במפגש מרתק זה נתוודע נכיר דרכים לאבחון נפש האדם, מבחנים פסיכולוגים וכיצד הידע החדש מתווסף לתורתם של פרויד רוג'רס ומאסלו, שדרכם נכיר את   הפסיכואנליזה ההומניזם ועוד.

מתי והיכן

2
יש כרטיסים
יום חמישי, 30 ינואר
20:30