מידע נוסף
עמית אברון - כח המחשבה: זיכרון קשב וחשיבה
עמית אברון - כח המחשבה: זיכרון קשב וחשיבה

האדם הוא מכונת למידה, זיכרון, חשיבה וקבלת החלטות משוכללת. בהרצאהזו נסקור כמה מהניסויים אשר ממחישים את כוחה הרב של מכונה זו, אך גם את המגבלותהרבות שלה והטעויות שהיא מבצעת בתחומים כגון "המצאת" זיכרונות שלאהתרחשו, "עיוורון" לאירועים חשובים בסביבה ועיוות של הנתונים החושייםבגלל ציפיות מוטעות.

סל קניות

ערוך