מידע נוסף
ידידיה גפני - פאול ארליך - אבי הכימותראפיה, האימונולוגיה
ידידיה גפני - פאול ארליך - אבי הכימותראפיה, האימונולוגיה
על הכנסת הכימיה לרפואה קיבל ארליך פרס נובל וסרט עלחייו עורר השראה במיליונים

סל קניות

ערוך