העשרה

הרב בנימין לאו - מסע סנחריב וסיום ישעיהו

בסופו של דבר התקרב האויב וצר על ירושלים. האווירה היתה של חורבן. ארבעים ושש ערים

כבר נחרבו ורק ירושלים עוד נותרה כסוכה בכרם.

צילום: אריאל ברנר

מתי והיכן

1
יש כרטיסים
יום שני, 25 מאי
20:30