מידע נוסף
ד"ר מרדכי יושוקובסקי - פרקים מתולדות שפת היידיש
ד"ר מרדכי יושוקובסקי - פרקים מתולדות שפת היידיש

ההרצאה תלווה במצגת ותוקדש לנקודותמפנה בהיסטוריה של שפת יידיש, תאיר אספקטים היסטוריים ולשוניים מרתקים.

סל קניות

ערוך