העשרה

ד"ר מרדכי יושוקובסקי - פרקים מתולדות שפת היידיש

ההרצאה תלווה במצגת ותוקדש לנקודותמפנה בהיסטוריה של שפת יידיש, תאיר אספקטים היסטוריים ולשוניים מרתקים.

מתי והיכן

2
אזל
יום ראשון, 12 ינואר
10:00