העשרה

ד"ר מרדכי יושוקובסקי - איציק מאנגר

בהרצאתנוזו נציין את שנת פטירתו ה50 של ה"דגל" של שירה ביידיש. נעיין ביצירתוהפואטית ובכתביו בפרוזה. נבין כיצד מאנגר שינה את ז'אנר הבלדה היהודית.

מתי והיכן

2
נותרו כרטיסים אחרונים
יום ראשון, 15 דצמבר
10:00