העשרה

ד"ר יצחק נוי - מניה שוחט



צילום: ראובן מן

מתי והיכן

1
יש כרטיסים
יום שני, 10 פברואר
18:00