מידע נוסף
איילת אידלברג - מאימפריאליזם דורסני ועד הבחירה של הירושימה בחיים
איילת אידלברג - מאימפריאליזם דורסני ועד הבחירה של הירושימה בחיים

מעורבות יפן במלחמת העולם השניה

סל קניות

ערוך